Necmettin Erbakan Ünv. Öğretim Üyesi

Özgeçmiş / CV

  1. Adı Soyadı: ERDAL HAMARTA
  2. Doğum Tarihi: 28.01.1976
  3. Ünvanı: Doç. Dr.
  4. Öğrenim Durumu:
Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Eğitim Bilimleri/ Psikolojik Danışma ve Rehberlik ABD Selçuk Üniversitesi 1997
Y. Lisans Eğitim Bilimleri/ Eğitimde Psikolojik Hizmetler Selçuk Üniversitesi 2000
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Eğitim Bilimleri/ Eğitimde Psikolojik Hizmetler Selçuk Üniversitesi 2004
  • Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.05.2006

Doçentlik Tarihi              :      21.01.2011

  • İdari Görevler

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği, 2010 devam

Eğitim Bilimleri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı

  • Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği