Necmettin Erbakan Ünv. Öğretim Üyesi

Tezler

  • Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

BULDUK SABİHA, (2013). Evli Çiftlerin Evlilik Doyumlarının, Eş Desteği ve Duyguların İfade Edilmesine Göre İncelenmesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Kayan, H.G. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin maldırganlık ve boyun eğici davranışlarının algılanan anne-baba tutumları açısından incelenmesi. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Baltacı, Ö. (2010). Üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı, sosyal destek ve problem çözme yaklaşımları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Gürcan, N. (2010). Ergenlerin problemli internet kullanımları ile uyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Aslan, Y. (2009). Lise öğrencilerinin algıladıkları sosyal destek ile sosyal problem çözme arasındaki ilişkinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Demirbaş, E. (2009). Lise öğrencilerinin utangaçlık ve benlik saygılarının fonksiyonel olmayan tutumlar açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Yamaç, Ö. (2009). Üniversite öğrencilerinin algıladıkları sosyal destek ile stresle başa çıkma stilleri arasındaki ilişki. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Yılmaz, B. (2007). Öğretimde planlama ve değerlendirme dersinde uygulanan proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

  • Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

Yalçın, B.  (2010). Üniversite öğrencilerinin duyguları ifade etmelerinin aleksitimi ve  psikolojik ihtiyaçlar açısından incelemesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.